Certifikáty

zone_verte_excell

Zone Verte EXCELL

Certifikát „Zone Verte EXCELL“ zaručuje,  že případné slabé emise použitých materiálů nepůsobí na citlivé osoby a nedochází k naprosto žádnému poškození lidského  zdraví  ani omezení  kvality života.

Enviromentální management testovaný podle EMAS

EMAS je zkratka anglického názvu Eco-Management and Audit Scheme, který se používá pro systém správy životního prostředí a ekologický monitoring. Program EMAS vyvinula Evropská unie pro organizace, které chtějí zlepšovat své působení v oblasti ochrany životního prostředí.

Austria_Zeichen

Značka Austria

Austria je silná značka, která v Rakousku a v zahraničí už přes 30 let označuje rakouské hospodářství a rakouský původ produktů a služeb. Stylizované „A“ s nápisem Austria představuje kvalitu a inovační sílu rakouských produktů.

ISO_9001

Certifikát ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro řízení kvality. Stanovuje, která organizační opatření musí management podniku přijmout pro vývoj, realizaci a účinnost řízení kvality, aby mohl splnit požadavky zákazníků resp. aby mohl zvyšovat spokojenost zákazníků.

ISO_14001

Certifikát ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 stanovuje požadavky na systém řízení z hlediska životního prostředí. Týká se podnikové politiky ochrany životního prostředí, ekologických cílů a programu ochrany životního prostředí, které mají pomoci dosáhnout jak ekologických, tak i ekonomických cílů podniku.

ISO_50001

Certifikát ISO 50001

Certifikát ISO 50001 určuje požadavky na systém řízení spotřeby energie s cílem neustálého zlepšování výkonu spojeného se spotřebou energie (tzv. energetická účinnost). (Audit a výroční ocenění SGS Austria Controll.)

ISO_18001

Certifikát OHSAS 18001

Certifikát OHSAS 18001 určuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním prostředí v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců a předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání. (Audit a výroční ocenění SGS Austria Controll.)